Witaj!

Jeśli jesteś naszym użytkownikiem, możesz się śmiało zalogować.

Jeżeli natomiast nie, zarejestruj się za darmo.

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Miliony ludzi w sieci uczestniczy w grupach i forach dyskusyjnych. Miliony użytkowników staje się wielką społecznością tematyczną w jednej chwili. Musisz wiedzieć, że...

Załóż forum

Setki tysięcy prowadzi strony internetowe, drugie tyle używa komponentów takich jak księgi gości, sondy, liczniki, blogi, galerie z albumami zdjęć i multimediów. Dziś...

Załóż forum

My oferujemy Ci możliwość założenia forum dyskusyjnego, gotowego do użycia. NIE musisz umieć programować czy znać się na tym, a możesz dzięki temu wiele osiągnąć. A więc...

Załóż forum

W związku z faktem, że fora są w fazie beta, prosimy o wyrozumiałość oraz o przesyłanie informacji o pojawiających się błędach do nas za pomocą formularza.

Statystyki

  • LICZBA FORÓW 0000107
  • LICZBA POSTÓW 0001275
  • LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 0000236

TOP 10

POLECAMY

statystyki stron www

Poprawny XHTML! Poprawny CSS!